Автоматизація обліку за МСФЗ

Комплексні рішення
МСФЗ
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Облік за МСФЗ вимагає суттєвих ресурсних затрат та є значним навантаженням для українського бізнесу

Ми об’єднали зусилля фахівців з МСФЗ, фінансових аналітиків та IT спеціалістів для досягнення надважливої цілі – створення системи автоматизованого бухгалтерського обліку з повним урахуванням вимог МСФЗ

МСФЗ 15
"Дохід від договорів з клієнтами"
Принцип п'ятикрокової моделі:
ідентифікація договору та зобов'язань, визначення ціни, розподіл ціни на зобов’язання та визнання доходу
МСФЗ 16
"Оренда"
Визнання договору, передача контролю, розмежування компонентів договору, оцінка активу з права користування та орендного зобов’язання. Короткострокова та малоцінна оренда
МСФЗ 9
"Фінансові інструменти"
Визнання фінансових інструментів, класифікація фінансових активів та зобов'язань, оцінка та хеджування, припинення визнання
G-tech IFRS
Прикладні рішення та налаштування індивідуальних конфігурацій для
комплексної автоматизації системи обліку за МСФЗ
Основі ефекти автоматизації
Ресурси
Значна економія часу та кадрових ресурсів
Систематизація
Усе найважливіше в одному місці; мінімізація ризику похибки
Контроль
Зручний контроль за діючими договорами та оплатами
Управління
Можливість коригувати фінансовий результат та податкове навантаження
Бюджетування
Аналіз та прогнозування реальних грошових надходжень та вибуття
Комплаєнс
Коректність формування фінансової звітності за МСФЗ
Зв'яжіться з нами
G-tech IFRS
необмежене та безстрокове право користування базовим модулем
G-tech IFRS
впровадження та налаштування модуля на вашому підприємстві
доналаштування модуля під потреби вашого підприємства
навчання користувачів роботі з модулем та навчання обліку за МСФЗ
розробку індивідуалізованих облікових політик та облікових оцінок
консультування щодо проблемних облікових питань для коректного відображення операцій за МСФЗ
Яким чином реалізований програмний модуль G-tech IFRS?
Ядром G-tech IFRS є унікальна, прикладна методологія застосування методів, принципів та підходів МСФЗ, алгоритму та послідовності математичних розрахунків.

G-tech IFRS налаштовується на будь-які системи бухгалтерського обліку та може функціонувати разом з вже існуючою на вашому підприємстві системою обліку.
Які вимоги МСФЗ враховує програмний модуль G-tech IFRS?
G-tech IFRS повністю враховує весь комплес вимог МСФЗ.

Модуль дозволяє автоматично розраховувати дисконтування та амортизацію, штрафи за прострочення платежів.

В ньому також враховано відмінність короткострокових та довгострокових зобов'язань, знижки та авансові платежі, передбачена можливість автоматичної пролонгації тощо.

Крім того, модуль G-tech IFRS містить в собі зручний та інформативний реєстр усіх договорів, що поміж іншого, відображає прострочення зобов'язань.

Залиште заявку і ми з вами зв'яжемось

Нам довіряють

Call
Close
Close
Зателефонуйте нам